پک گلهای آپارتمانی

پک گلهای آپارتمانی

پک ۵۶ تایی ساکولنت

4.00 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان غیر مستقیم
دما: 15 الی 25 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن خاک
خاک: ترکیب خاک باغچه، ماسه و کمپوست
قیمت: 70000 تومان
70,000 تومان

پک بید قرمز و سفید

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان نیاز دارد
دما: دمای معتدل
آبیاری: آبیاری زیاد نیاز دارد
خاک: خاک سنگین رس یا لوم
قیمت: 30000 تومان
30,000 تومان

پک نه تایی کاکتوس

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان
دما: 16 الی 25 درجه
آبیاری: خاک نسبتا مرطوب
خاک: ترکیب ماسه، کوکوپیت و پیت ماس
قیمت: 128000 تومان

 

128,000 تومان

پک هشت تایی پامچال

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان
دما: 15 الی 17 درجه
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک( پرهیز از غرقاب شدن)
خاک: ترکیب کوکوپیت، پیت ماس، پرلیت و خاک برگ
قیمت: 65000 تومان
65,000 تومان