کود

کود

خرید کود سه بیست

0 از 5

 

جنس: پودر
تهیه شده از مواد: معدنی
عملکرد اصلی تغذیه، گل دهی
مناسب برای: انواع گل و گیاهان آپارتمانی
قیمت: 20000 تومان

 

20,000 تومان

خرید گیاه سانسوریا پوست ماری

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور کم
دما: 16 الی 24 درجه
آبیاری: تابستان هفته ای 1 بار( خشک شدن سطح خاک)
خاک: ترکیب ماسه، هوموس و ریگ
قیمت: 260000 تومان
260,000 تومان

سم کارباریل

0 از 5

 

جنس: پودر
عملکرد: حشرات خاکزی
وزن:
دسته: سم حشره کش
قیمت: 40000 تومان
40,000 تومان
20,000 تومان
23,000 تومان