انواع سم کارباریل

انواع سم کارباریل

سم کارباریل

0 از 5

 

جنس: پودر
عملکرد: حشرات خاکزی
وزن:
دسته: سم حشره کش
قیمت: 40000 تومان
40,000 تومان