گیاه و گل آپارتمانی

آگلونما برگ هندوانه ای

0 از 5
نام محصول: آگلونما برگ هندوانه ای
وضعیت نور: نوردوست
محل نگهداری: در آپارتمان می توانید زنده بمانند
شرایط نگهداری: نگهداری اسان
میزان ابیاری: ابیاری هفته ای یک بار
کیفیت محصول: کیفیت گل عالی
100,000 تومان
150,000 تومان
350,000 تومان
45,000 تومان
55,000 تومان
450,000 تومان
23,000 تومان
29,000 تومان
67,000 تومان
50,000 تومان
79,000 تومان