گیاه و گل آپارتمانی

گیاه و گل آپارتمانی

آگلونما برگ هندوانه ای

5.00 از 5
نام محصول: آگلونما برگ هندوانه ای
وضعیت نور: نوردوست
محل نگهداری: در آپارتمان می توانید زنده بمانند
شرایط نگهداری: نگهداری اسان
میزان ابیاری: ابیاری هفته ای یک بار
قیمت: 100000 تومان

 

100,000 تومان

آگلونما برگ هندوانه ای

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور مناسب و غیر مستقیم
دما: 18 الی 25
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب خاک برگ، کوکوپیت و ورمی کوکوپیت
قیمت: 150000 تومان

 

150,000 تومان

آگلونما قرمز

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 18 الی 24 درجه
آبیاری: آبیاری متوسط( خشک شدن خاک گلدان)
خاک: ترکیب خاک برگ، ماسه، پیت و خاک باغچه
قیمت: 350000
350,000 تومان

اپومیا نئون

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 21 الی 30
آبیاری: پس از خشک شدن خاک
خاک: ترکیب خاک برگ و خاک باغچه
قیمت: 45000 تومان

 

45,000 تومان

امپیشن یا گل حنا

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با سایه و نور غیر مستقیم
دما: 16 الی 25 درجه
آبیاری: خشک شدن خاک بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک باغچه و پیت ماس
قیمت: 55000 تومان
60,000 تومان

برگ انجیری چوبدار

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: زیر 30 درجه
آبیاری: خشک شدن بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک برگ و کمپوست
قیمت: 450000 تومان
450,000 تومان

برگ بیدی آهویی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 18 الی 24 درجه
آبیاری: 3 روز یکبار
خاک: خاک برگ
قیمت: 23000تومان
23,000 تومان

بگونیا بلک

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم( سایه روشن)
دما: 13 الی 20 درجه
آبیاری: هفته ای 2الی 3 بار (خاک نباید خشک شود)
خاک: خاک غنی از مواد الی و زهکشی مناسب
قیمت: 29000

 

38,000 تومان

بگونیا رکس

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 15 الی 30 درجه
آبیاری: هفته ای 2 بار( در صورت خشک بودن سطح خاک)
خاک: زهکشی مناسب(ترکیب پرلیت و الیاف سبک)
قیمت: 67000 تومان
67,000 تومان

بگونیا عروس

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور زیاد و غیر مستقیم
دما: 18 الی 25
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: خاک سبک، ترکیب پیت ماس، خاک برگ و پرلیت
قیمت:

 

پاپیتال ابلق

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله  ولی مناسب حیاط و باغچه
نیاز نور: نور غیر مستقیم فراوان
دما: معتدل 15 الی 25
آبیاری: تابستان هفته ای 2 بار زمستان 1بار
خاک: خاک لیمونی یا پیت
قیمت: 50000 تومان
50,000 تومان

پتوس ارتشی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم و کم( حتی سازگار با سایه)
دما: 15 الی 25 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: خاک با زهکشی مناسب، کمپوست و یا خاک آماده
قیمت: 79000 تومان
79,000 تومان