نمایش 1–12 از 97 نتیجه

فیکوس لیراتا

690,000 تومان
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم متوسط
دما: 16 الی 25
آبیاری: آبیاری پس از خشک شدن خاک
خاک: ترکیب پیت ماس و پرلیت
قیمت: 690000 تومان

 

سانسوریا ابلق کرواتی

505,000 تومان
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم، سازگار با سایه
دما: 16 الی 24 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین آبیاری
خاک: خاک لوم
قیمت: 505000 تومان

فیکوس بلک

480,000 تومان
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 15 الی 23 درجه
آبیاری: مرطوب بودن خاک، پرهیز از غرقابی
خاک: ترکیب خاک باغچه،پیت ماس و شن و برگ
قیمت:

خرید برگ انجیری چوبدار

450,000 تومان
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: زیر 30 درجه
آبیاری: خشک شدن بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک برگ و کمپوست
قیمت: 450000 تومان

خرید گل پاچیرا

430,000 تومان
نگهداری در اپارتمان : بله
مناسب برای فنگشویی : بله
نیاز نور نور غیر مستقیم

خرید زاموفیلیا بلک

430,000 تومان
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با نور کم
دما: 15 الی 30 درجه
آبیاری: 2 هفته یکبار
خاک: ترکیب خاک برگ، کوکوپیت و پرلایت
قیمت: 430000

 

فیکوس شرابی

385,000 تومان
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 15 الی 30 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک معمولی، خاک برگ و پیت ماس
قیمت: 385000 تومان

 

فیکوس بلک کامپکتی

380,000 تومان

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور متوسط تا زیاد
دما: 13 الی 29 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک باغچه، خاک برگ و کود پوسیده دامی
قیمت: 380000 تومان

سینگنیوم ابلق

360,000 تومان

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: مقاوم در سایه، نیاز به نور کم و غیر مستقیم،
دما: 15 الی 21 درجه
آبیاری: خشک شدن خاک بین دو آبیاری
خاک: مخلوط پیت ماس و خاک برگ
قیمت: 360000 تومان

 

آگلونما قرمز

350,000 تومان

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 18 الی 24 درجه
آبیاری: آبیاری متوسط( خشک شدن خاک گلدان)
خاک: ترکیب خاک برگ، ماسه، پیت و خاک باغچه
قیمت: 350000