گل های زینتی

گل های زینتی

پاپیتال ابلق

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله  ولی مناسب حیاط و باغچه
نیاز نور: نور غیر مستقیم فراوان
دما: معتدل 15 الی 25
آبیاری: تابستان هفته ای 2 بار زمستان 1بار
خاک: خاک لیمونی یا پیت
قیمت: 50000 تومان
50,000 تومان

چمن عروس

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 16الی 24
آبیاری: مرطوب بودن همیشکی خاک، پرهیز از غرقاب بودن
خاک: خاک سبک(ترکیب خاک برگ با پرلیت)
قیمت: 15000 تومان
15,000 تومان

خرید اینترنتی گل موکتی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم و ملایم
دما: 15 الی 25 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب خاک برگ و کوکوپیت
قیمت: 60000تومان

 

67,000 تومان

خرید گل سرخس

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور متوسط غیر مستقیم
دما: 15 الی 22
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک، پرهیز از غرقاب شدن
خاک: ترکیب لومی، پرلیت و پیت ماس
قیمت: 85000 تومان

 

95,000 تومان

خرید گل قهوه

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور کامل و غیر مستقیم
دما: 25 درجه
آبیاری: آبیاری منظم قبل خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب خاک باغچه و کمپوست
قیمت:

 

148,000 تومان

خرید گل گندمی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: نسبتا معتدل و گرم( تحمل صفر درجه را هم دارد)
آبیاری: خشک شدن خاک بین 2 آبیاری
خاک: خاک سنگین، ترکیب خاک کمپوست و خاک باغچه
قیمت: 20000 تومان
20,000 تومان

گل پدیلانتوس

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: پشت پنجره دور از نور مستقیم
دما: 25 الی 30 درجه
آبیاری: مرطوب بودن حداقلی همیشگی خاک
خاک: کاکتوس تجاری
قیمت: 45000 تومان

 

45,000 تومان

گل سیسوس

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان ولی غیر مستقیم
دما: 15 الی 20 درجه، بالای 20 درجه نیاز غبار پاشی
آبیاری: آبدهی کم، عدم جمع شدن آب
خاک: خاک کمپوست
قیمت: 80000 تومان
80,000 تومان

گل فیتونیا

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 18 الی 21 درجه
آبیاری: خاک باید مرطوب باشد، پس از خشک شدن آبیاری مجدد
خاک: ترکیب خاک برگ و ماسه
قیمت: 50000 تومان
50,000 تومان

گل کالاته آ

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 16الی 20
آبیاری: خشک شدن بین 2 آبیاری، پرهیز از غرقاب شدن
خاک: ترکیب خاک باغچه، پیت ماس، پرلیت
قیمت: 290000
290,000 تومان

گل کردلین

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم و کافی
دما: 18الی 23 درجه
آبیاری: خشک شدن کامل بین 2 آبیاری
خاک: خاک سبک(پیت ماس،پرلیت،خاک برگ،خاک باغچه)
قیمت: 145000
145,000 تومان