انواع گل فیکوس

انواع گل فیکوس

فیکوس بلک

0 از 5

فیکوس بلک کامپکتی

0 از 5
380,000 تومان

فیکوس شرابی

0 از 5
385,000 تومان

فیکوس لیراتا

0 از 5
690,000 تومان

گل فیکوس

0 از 5
195,000 تومان