کالادیوم

کالادیوم

خرید کالادیوم

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نیاز به نور کامل ولی غیر مستقیم
دما: 16 الی 24 درجه
آبیاری: همیشه مرطوب بودن خاک
خاک: ترکیب پیت ماس و خاک لیمونی
قیمت: 77000 تومان

 

77,000 تومان