گیاه و گل آپارتمانی
ارتفاع : ۹۰ سانت
ریشه دار: دارد
بامبو شاخه ای : وارداتی
شرایط نور: بسیار کم
تعویض آب : در زمان کدری
تعداد مورد نیاز: فرد

گیاه و گل آپارتمانی

خرید گیاه و گل آپارتمانی در گلدان خاص و زیبا با روش نگهداری، بدون نیاز به تعویض خاک. خرید آنلاین گیاه آپارتمانی با کیفیت تضمین شده و تحویل رایگان 3 ساعته در کرج و تهران و ارسال به سراسر کشور با بهترین کیفیت و تضمین شادابی و سلامت گل از گلخانه خانم گل بدون واسط و قیمت رقابتی

خرید حسن یوسف 16 تایی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با سایه
دما: 21 الی 35
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: زهکشی خوب ترکیب بالای پرلایت
قیمت: 70000 تومان
70,000 تومان

خرید حسن یوسف پک 9 تایی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با سایه
دما: 21 الی 35
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: زهکشی خوب، ترکیب بالای پرلایت
قیمت: 62000 تومان

 

62,000 تومان

خرید حسن یوسف تایلندی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان فیلتر شده
دما: 20 الی 25
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: ترکیب خاک باغچه، خاک برگ و ماسه
قیمت: 55000
55,000 تومان

خرید دراسنا قرمز

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: دور از نور مستقیم
دما: 15 الی 24 درجه
آبیاری: خشک شدن خاک بین 2 آبیاری
خاک: دوست دار خاک اسیدی(خاک برگ،خاک باغچه،شن،پرلیت)
قیمت: 135000
135,000 تومان

خرید دراسنا کامپکت

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با نور کم
دما: 15 الی 22
آبیاری: خشک بودن تا عمق 3 الی 4 سانتی
خاک: ترکیب خاک باغچه با شن و ماسه
قیمت: 75000

 

75,000 تومان

خرید زاموفیلیا بلک

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با نور کم
دما: 15 الی 30 درجه
آبیاری: 2 هفته یکبار
خاک: ترکیب خاک برگ، کوکوپیت و پرلایت
قیمت: 430000

 

430,000 تومان

خرید زاموفیلیا متوسط

3.00 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور کافی و غیر مستقیم( سازگار با کم نوری)
دما: 15 الی 30
آبیاری: نیاز به آبیاری کم و خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: خاک سبک با زهکشی بالا مانند خاک کاکتوس
قیمت: 170000 تومان
170,000 تومان

خرید سانسوریا پاکوتاه

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 16 الی 20 درجه
آبیاری: 7 روز یکبار فصول گرم 10 الی 15 روز یکبار زمستان
خاک: ترکیب شن و ماسه، رس و مواد آلی
قیمت: 115000 تومان
115,000 تومان

خرید سانسوریا سبز

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: دمای زیر 10 درجه آسیب میبیند
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: خاک لوم( ترکیب شن، ماسه، مواد آلی)
قیمت: 174000 تومان
174,000 تومان

خرید سانسوریا مدادی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور زیاد فیلتر شده
دما: دمای بالای 10 درجه
آبیاری: خشک شدن کامل خاک بین 2 آبیاری و سپس آبیاری عمیق
خاک: ترکیب ماسه، پیت ماس و کوکوپیت
قیمت: 160000 تومان
160,000 تومان

خرید سانسوریا مهتابی

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نیم سایه، پشت پنجره، نور غیر مستقیم
دما: 15 الی24 درجه
آبیاری: آبیاری پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب خاک برگ و سنگریزه
قیمت: 95000 تومان

 

95,000 تومان

خرید فیکوس بلک

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 15 الی 23 درجه
آبیاری: مرطوب بودن خاک، پرهیز از غرقابی
خاک: ترکیب خاک باغچه،پیت ماس و شن و برگ
قیمت:
480,000 تومان

خرید فیکوس بلک کامپکتی

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور متوسط تا زیاد
دما: 13 الی 29 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک باغچه، خاک برگ و کود پوسیده دامی
قیمت: 380000 تومان
380,000 تومان

خرید فیکوس شرابی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 15 الی 30 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک معمولی، خاک برگ و پیت ماس
قیمت: 385000 تومان

 

385,000 تومان

خرید کاکتوس کریسمس

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 16الی 24 درجه
آبیاری: خاک نسبتا مرطوب باشد
خاک: ترکیب ماسه، کوکوپیت و پیت ماس
قیمت: 40000 تومان
40,000 تومان

خرید کالادیوم

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نیاز به نور کامل ولی غیر مستقیم
دما: 16 الی 24 درجه
آبیاری: همیشه مرطوب بودن خاک
خاک: ترکیب پیت ماس و خاک لیمونی
قیمت: 77000 تومان

 

77,000 تومان

خرید کروتون پرتقالی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان ولی غیر مستقیم
دما: 17 الی 23 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: خاک و کود آماده با زهکشی بالا
قیمت: 150000 تومان
150,000 تومان

خرید گل آکوبا

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور متوسط و نیم سایه
دما: تحمل سرمایی بالا( ناسازگاری با گرمای زیاد)
آبیاری: خشک بودن خاک گیاه بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک رس، پیت ماس و خاک برگ
قیمت: 128000 تومان
128,000 تومان

خرید گل بگونیا عروس

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نیاز به نور فراوان غیر مستقیم
دما: 19الی 25 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک تا عمق 2 الی 4 سانت
خاک: ترکیب کوکوپیت، پرلیت و پیت ماس
قیمت: 30000 تومان
30,000 تومان

خرید گل پاچیرا

0 از 5
نگهداری در اپارتمان : بله
مناسب برای فنگشویی : بله
نیاز نور نور غیر مستقیم
430,000 تومان