گیاه و گل آپارتمانی

گیاه و گل آپارتمانی

سینگنیوم ابلق

0 از 5
360,000 تومان

سینگونیوم

0 از 5
82,000 تومان

سینگونیوم صورتی

0 از 5
198,000 تومان

شرایط نگهداری سانسوریا پاکوتاه

0 از 5
115,000 تومان

شرایط نگهداری و پرورش ژینورا

0 از 5
95,000 تومان

شفلرا طلایی

0 از 5
183,000 تومان

فیکوس بلک

0 از 5

فیکوس بلک کامپکتی

0 از 5
380,000 تومان

فیکوس شرابی

0 از 5
385,000 تومان

فیکوس لیراتا

0 از 5
690,000 تومان

کالادیوم

0 از 5
77,000 تومان

کالیسا

0 از 5
64,000 تومان