گل شفلرا

گل شفلرا

شفلرا طلایی

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور متوسط غیر مستقیم
دما: 20 الی 30 درجه
آبیاری: خشک شدن رویه خاک
خاک: ترکیب خاک کوکوپیت و خاک آماده
قیمت: 183000 تومان
183,000 تومان