گل حسن یوسف
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با سایه
دما: 21 الی 35 درجه
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: زهکشی خوب ترکیب بالای پرلایت

گل حسن یوسف

گیاه حسن یوسف جزو گل های نوستالژیک ما ایرانی ها است. رنگ و لعاب برگ های آن ما را یاد خانه مادربزرگ و کنج ایوانش می اندازد. قطرات آبی که یک گوشه ای از برگ ها دم صبح جا خشک می کردند. این گل خاطره انگیز ریشه ای استرالیایی دارد و از خانواده نعنائیان به شمار می رود. حسن یوسف به شدت به هوای معتدل نیاز دارد و هوای سرد به آن آسیب می زند.

تکثیر حسن یوسف راحت می باشد شما می توانید با خرید حسن یوسف به راحتی از انواع گونه های ان در خانه خود داشته باشید تکثیر این گیاه از طریق برگ و پاجوش انجام می شود.

خرید حسن یوسف 16 تایی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با سایه
دما: 21 الی 35
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: زهکشی خوب ترکیب بالای پرلایت
قیمت: 70000 تومان
70,000 تومان

خرید حسن یوسف پک 9 تایی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با سایه
دما: 21 الی 35
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: زهکشی خوب، ترکیب بالای پرلایت
قیمت: 62000 تومان

 

62,000 تومان

خرید حسن یوسف تایلندی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان فیلتر شده
دما: 20 الی 25
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: ترکیب خاک باغچه، خاک برگ و ماسه
قیمت: 55000
55,000 تومان

گل حسن یوسف ایرانی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با سایه
دما: 21 الی 35 درجه
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: زهکشی خوب ترکیب بالای پرلایت
قیمت: 55000 تومان
75,000 تومان