گل حسن یوسف

حسن یوسف 16 تایی

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با سایه
دما: 21 الی 35
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: زهکشی خوب ترکیب بالای پرلایت
قیمت: 70000 تومان
70,000 تومان

حسن یوسف پک 9 تایی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با سایه
دما: 21 الی 35
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: زهکشی خوب، ترکیب بالای پرلایت
قیمت: 62000 تومان

 

62,000 تومان

حسن یوسف تایلندی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان فیلتر شده
دما: 20 الی 25
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک
خاک: ترکیب خاک باغچه، خاک برگ و ماسه
قیمت: 55000
55,000 تومان