گل برگ انجیری

گل برگ انجیری

خرید برگ انجیری چوبدار

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: زیر 30 درجه
آبیاری: خشک شدن بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک برگ و کمپوست
قیمت: 450000 تومان
450,000 تومان