Disease-of-houseplants

افات و بیماری گیاهان آپارتمانی

به جای استفاده از سموم شیمایی برای از بین بردن افات، روش های ساده تری وجود دارد. آفت گیاهان آپارتمانی: آفت به جانوران از جمله حشرات کنه ها و حلزون هایی گفته می شود که به گیاهان آپارتمانی ضرر وارد می‌کنند. این ضرر ها را می توان به صورت های مختلف در گیاه مشاهده کرد. [...]

ادامه مطلب

Diseases-of-houseplants

بیماری گیاهان آپارتمانی

برای کنترل بیماری های گیاهان آپارتمانی با رعایت کردن چند نکته ساده می توانید گیاهتان را نجات بدهید و از پیشروی بیماری آنها جلوگیری کنید بسیاری از ما علاقه بسیار زیادی به پرورش گل و گیاه داریم اما پس از مدتی که از آنها نگهداری می‌کنیم ممکن است گیاه دچار بیماری شود. در این مقاله [...]

ادامه مطلب