آیا گل بامبو شانس می اورد؟

از آن جایی که عدد ۶ در فرهنگ مردم چین به عنوان عدد خوش شانسی می باشد و  یا عدد ۲ که نماد عشق و عاشقی می باشد تعداد گل ها به این تعداد بیشتر به  عنوان هدیه به مخاطب مورد علاقه اهدا می شود و در نقطه مقابل از آن جایی که  عدد ۴ در فرهنگ این مردم نماد مرگ می‌باشد به هیچ وجه از این تعداد بامبو  برای هدیه دادن و یا قرار دادن در منزل استفاده نمی شود. پس نتیجه گیری این  می‌شود که گیاه بامبو یک نماد و نشانه کسب ثروت می باشد. و همانطور که  گفته شد ثروت هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی تعریف می‌شود.