گل شفلرا سطل 7

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

شفلرا ابلق سطل 7

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

شفلرا ابلق سطل 10

قیمت اصلی 420,000 تومان بود.قیمت فعلی 400,000 تومان است.

شفلرا طلایی سطل 7

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 295,000 تومان است.

گل شفلرا

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,000 تومان است.

شفلرا طلایی

قیمت اصلی 189,000 تومان بود.قیمت فعلی 183,000 تومان است.