سینگنیوم ابلق

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 360,000 تومان است.

سینگونیوم صورتی

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 198,000 تومان است.

سینگنیوم صورتی سایز 14

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 195,000 تومان است.

گل سینگونیوم

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 158,000 تومان است.

خرید گل سینگونیوم

قیمت اصلی 89,000 تومان بود.قیمت فعلی 82,000 تومان است.